Územní plán

Vydaný územní plán

http://www.hustopece.cz/velke-nemcice

Projednávaný územní plán

http://www.hustopece.cz/projednavany-uzemni-plan

Územně analytické podklady

http://www.hustopece.cz/uzemne-analyticke-podklady