Úřad městyse

Oficiální název

Městys Velké Němčice

Adresa úřadu

Městečko 85
691 63 Velké Němčice

Stručná charakteristika městyse

Velké Němčice se rozprostírají na levém břehu řeky Svratky v nadmořské výšce 184 m n. m. v rovinatém území. V jejich blízkosti se nacházejí porosty lužních lesů a v dálce lze spatřit siluetu Pálavských vrchů. Hlavní komunikace od Hustopečí k Brnu ponechává staré sídelní jádro stranou, takže náves s kostelem, starou školou a radnicí leží od této komunikace směrem západním. Archeologické nálezy dokládají využívání katastru už prvními zemědělci mladší doby kamenné. V 19. století zde prováděl výzkum K. J. Bukovanský, po něm poté A. Rzehak a na počátku 20. století I. L. Červinka.

Starosta 

Pavel Nápravník
Telefon: 519 417 316

Mobil: 774 420 772, 723 877 957

E-mail: starosta@velkenemcice.cz

Místostarosta

Ing. Pavel Nečas
Telefon: 603 507 502
E-mail: p.necas@email.cz

 

Kancelář

E-mail úřadu

E-mail: obec@velkenemcice.cz

podatelna 

Telefon: 519 417 221

Mobil: 602 511 815

E-mail: obec@velkenemcice.cz

matrika, admin. prac.

Telefon: 519 417 221

Mobil: 602 512 117
 

Elektronické podatelna

účetní

Telefon: 519 418 951
E-mail: ucetni@velkenemcice.cz

IČO

00283690

DIČ

CZ00283690

Případné platby

Komerční banka, sídlo Hustopeče 

č.ú. 5423651 / 0100 

Úřední hodiny

Úřední hodiny platí i pro podatelnu

Pondělí     7.30 – 12.00  12.30 – 17.00
Středa 7.30 – 12.00 12.30 – 17.00