Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Na těchto stránkách jsou zveřejňovány informace o veřejných zakázkách zadávaných městysem Velké Němčice. Primárním cílem těchto stránek je usnadnit veřejnou kontrolu zadaných veřejných zakázek.

Veřejné zakázky jsou v souladu se zákonem 134/2016 Sb, o veřejných zakázkách členěny na zakázky:

  • Veřejná zakázka malého rozsahu
    Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000,- Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000,- Kč bez DPH.
  • Veřejná zakázka podlimitní
    Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 000 001,- Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 001,- Kč bez DPH a nedosáhne finančního limitu podle § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách
  • Veřejná zakázka nadlimitní
    Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, u níž v souladu s § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách je předpokládaná hodnota rovna nebo přesáhne finanční limit stanovený nařízením vlády zapracovávajícím příslušné předpisy Evropské unie

Odkaz na profil zadavatele ve smyslu § 38 zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, obsahující aktuální výzvy k podání nabídky u zjednodušeného podlimitního řízení vypisovaného městysem Velké Němčice je: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/47a78584-d339-4655-bcd8-3afcf10834bc

Na profilu zadavatele jsou zveřejňovány rovněž smlouvy o dílo včetně jejich dodatků uzavřené v částkách od 500.000 Kč bez DPH a další údaje, vyplývající z vyhlášky č. 133/2012, o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu.

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/47a78584-d339-4655-bcd8-3afcf10834bc

 

Neaktivní:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mestys-velke-nemcice_1035/