Aktuality

Zveřejněno 18. 6. 2024

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 09.07.2024

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Odstávka číslo: 240266332
Dne
09.07.2024 od 07:30 do 09.07.2024 17:30
Vypnutá oblast:
Velké Němčice - B. Němcové, - Brněnská mimo pravé strany č.p. 182 - 466, - Brodačská, - Dolní,
- Jízdárenská včetně ZEMOS č.p. 493 a FVE, - Křepická č.p. 315, - Městečko včetně hájenky
č.p. 393, - Na Kopečku, - Školní, - U Hřbitova, - U Potoka, - U Rybníka, - Vrchní, - Za Školou,
- Zádvorník mimo č.p. 408 až Osvobození, Odběratelské trafostanice Velké Němčice FVE
Carbounion, ČOV, Kytary a Správní budova

ikona atc2488753419465913695 [PDF 103.31 kB]

Zpět na seznam aktualit