Aktuality

Zveřejněno 4. 1. 2024

Městys Velké Němčice upozorňuje občany

Městys Velké Němčice upozorňuje občany, že v pondělí 8.1.2024 začne bagrování části Křepického potoka. Bagrování proběhne na úseku od mostku v ulici Osvobození k mostku na křižovatce ulic Brněnská a U Hřbitova.
Vlastníci pozemků sousedících, jsou podle zákona č.254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) povinni umožnit vstup k údržbě potoka, a to v ochranném pásmu podél toku.
Vyzýváme ty občany, kteří mají podél potoka uskladněny věci, které tam nepatří, aby je co nejrychleji odstranily. Odvoz vytěženého sedimentu bude probíhat přes ulici Zádvorník.

Zpět na seznam aktualit